2010. június 2., szerda

Németh László: Iszony

11. tétel

Németh László: Iszony

Németh László (1901-1975)

 • a népi írók táborához tartozott, aktív munkatársa volt a mozgalomnak
 • fő műfajai: esszé, regény, dráma, önéletrajz
  • írt verset, kritikát, elbeszélést és kiváló műfordító volt
 • a Nyugat szerkesztője (Osvát Ernő) szerint: „a magyar szellemi erők organizátora”
 • 1925-ben megnyerte a Nyugat pályázatát Horváthné meghal című elbeszélésével
  • nem tartozott a Nyugat körébe
  • 1931-ben lett a Nyugat kritikusa, esszésorozatban mutatta be nemzedékének legjelesebb alkotóit
 • 1932 őszén indította meg egyszemélyes folyóiratát, a Tanút
  • folyóiratok: Napkelet, Válasz, Híd
 • 1957-ben Kossuth-, 1965-ben Herder-díjat kapott
 • legfontosabb regényei: Emberi színjáték
  Bűn (1936)
  Gyász (1935)
  Iszony (1947)
  Égető Eszter (1956)
  Irgalom (1965)
 • legfontosabb drámái: Villámfénynél (1938)
  VII. Gergely (1939)
  Galilei (1953)
  Apáczai
  A két Bólyai (1961)
 • sok regényadaptációt készített (pl.: Anna Karenina, Nora), tanulmány- és esszékötetet írt
 • az esszéíró: az esszéi a magyar társadalom sorskérdéseivel foglalkoznak
  • a nyugati és keleti út között egy harmadik megoldást keresett (harmadikutasság)
  • a vállalkozás szerinte maga az élet, a harmonikus személyiség megteremtésének kísérlete
  • a közép- és kelet-európai népek (kisebbség) történelmi sorsközösségét hirdette
  • a munkás fogalmát a dolgozó, alkotó ember értelmében használja
  • sötéten látja a jövőt
  • egész életét átfogta a pedagógiai ethosz (önnevelés és mások tanítása)
  • szépirodalmi művei is felelősségre ébresztenek, életcélt jelölnek ki
 • a regényíró: a XX. századi magyar regény társadalomábrázoló és lélektani hagyományának folytatója, jelentős mértékű újítója
  • regényhősei alapvető problémája az emberi személyiség kettőssége
   • a szolgálat elve és erkölcse, elidegenedettség
  • szerinte nem lehet eszményi életutat bejárni
  • a feloldási törekvések az 1945 utáni regényekben válnak hatékonyabbá
 • a drámaíró: kiemelkedő történelmi személyiségeket, illetve „közembereket” választ drámahősül, kik az igazság felismerése és kimondása miatt kerülnek konfliktusba
  • legtöbb műve a lelki folyamatok vívódásának az ábrázolása
  • jellemző rá a sűrített nyelv is

Iszony (1947)

 • művét vagy húsz nyelvre lefordították, akkora sikert aratott
  • az elemzések szerint az író legtökéletesebb regénye
 • 1942-ben kezdte el írni Móricz Zsigmond kérésére a Kelet Népe számára (folytatásokban közölték)
  • Móricz halálával a lap megszűnt, az írás is félbe maradt
  • 1947-ben vette elő ismét kiadói biztatására a kéziratot (2. és 3. rész- vásárhelyi korszak)
 • Németh László négy regényében nő a főszereplő (Gyász, Iszony, Irgalom, Égető Eszter), s ezek női sorsokat mutatnak be
 • cím: szerette az egyszavas címeket, mely előre utaló, összegző
  • címe elidegenedést fejez ki (életérzés)
 • témája: egy házasság története
  • a házasság egy katasztrófa történetsora
 • a számadás önelemzés is:
  • a főhős, Kárász Nelli mondja el házasságának történetét (mely számára elviselhetetlen)
  • a visszatekintés célja egy baljós kapcsolat rekonstrukciója
  • az elbeszélői nézőpont Nellié, mely nem lehet tisztán objektív
 • a regény története 1920 körül indul, ám a konkrét évszámoknak nincsen jelentősége
  • a múlt véglegesen lezárul a mű végén
  • Nelli megőrzi világidegenségét, s megtalálja hozzá a társadalom számára elfogadható szerepet
 • a cselekmény nem sokkal Nelli és Sanyi megismerkedése után indul
  • előéletéből nagyon kevesek tart szükségesnek közölni, s a házasság utáni történet is rövid
  • az emlékezés azt mutatja be, miként nyeri vissza a kezdetihez hasonló állapotát Nelli
  • ami Nellit Sanyihoz láncolja az paradox módon mindig egy-egy rokon halála
  • a mű drámai fordulatot azután vesz, hogy Nelli és Imre beszélgettek egymással
   • ettől kezdve válik „szörnyeteggé”
  • válságos helyzet alakul ki Jókutival való kapcsolatának tisztázásakor
 • Nelli sorsa arra is példa, hogy a „megszokni vagy megszökni” igazsága sem mindig érvényesülhet
  • Nelli a megszokásra nem képes, megszökni nincs módja
  • iszonyának különböző rétegei vannak
 • a tragédia oka: két végzetesen össze nem illő ember házassága
  • Nelli apáca-típus volt, magányra termett
  • Sanyi nyitott társadalmi ember
  • különbségük a munkában is megnyilvánul (minőségember és életterv nélküli személy)
  • Nelli elsősorban a körülmények áldozata, Sanyi Nellié
 • szerkezete: a regény három szerkezeti egységre tagolódik
  • 1. rész: Az esküvőig
   • a Takaró fiúk újévi köszöntése Huszárpusztán
   • Sanyi és Nelli házassága a környezet hatására és Sanyi akaratából
   • Nelli egyre jobban idegenkedik Sanyitól és a házasságágtól
  • 2. rész: A házasság
   • házasságukból gyermek születik, Zsuzsika, de Nellit az anyaság nem változtatja meg
   • Sanyi apjának halála után beköltöznek a faluba, de idegensége sem változik Nellinek
   • Nellit a társasági élet sem oldja fel, sőt egyre feszültebb a viszonya mindenkivel
   • Nelli megszökik, s Cencen új életet próbál kezdeni
   • Jókuti házassági ajánlatot tesz, de Nelli kiadja az útját
   • Sándor édesanyja haldoklik, ezért Nelli visszaköltözik
   • majd Sanyi is megbetegszik, s később egy erőszakoskodás során Nelli megfojtja
  • 3. rész: A történet vége
   • Nelli nem érez bűntudatot, s önmagával is megbékél
   • Jókuti ismét megjelenik Nelli életében, immáron utoljára
 • ellentétpárok: Nelli és Sanyi
  • Sanyi jóképű, gazdag családból származó fiatal férfi
   • extrovertált, társasági lény
   • megvolt benne a hajlandóság a változásra, jobban akart alkalmazkodni
  • Nelli érzelem- és szerelemhiányban élő ember
   • mindenkit elutasított, senki sem tudott kedvére tenni
  • Sanyi ragadozó, Nelli növény természetű
 • a bűntudat nem jelenik meg Nelliben
  • a világtól való elidegenedése, iszonyodása a bűn iránt is érzékennyé teszi
  • „Az, ami történt, úgy történt, ahogy a kő leesik vagy, ahogy a sokat hajlított ág egy percben visszarúg.”
  • „Nem bűntudatot éreztem, csak dacot, haragot a világ ellen, amely élni lökött, s aztán ezt csinálta velem.”
  • „A lelkem nem tudott elegyedni a világgal.”
 • értelmezési lehetőségek:
  • női lélek rajza (egy bizonyos nőtípus)
  • társadalmi rajz: a századelő Magyarországának képe
  • mitikus: Artemisz Diana istennőt meglesi fürdőzés közben, aki szarvassá változtatja, majd széttépeti a kutyáival (görög mitológia)
   • Sanyi is megsértett egy személyes világot, amit a nő nem szeretett volna megosztani vele
 • regénytípusai:
  • „görögös” énregény (pl.: Oidipusz)
   • visszafelé elemzi magát miközben halad a cselekmény előre
  • tudatregény
   • az elbeszélő tudatának működésén keresztül ismerjük meg, ami a cselekményben történik

1 megjegyzés:

Rendszeres olvasók

Blogarchívum