2010. június 2., szerda

4. A kommunikáció formái: írásbeliség, szóbeliség

4. A kommunikáció formái: írásbeliség, szóbeliség

Az emberi kommunikáció eleinte nem szóbeli lehetett. Több 10.000 évvel ezelőtt hosszú folyamat eredményeként jött létre a nyelv előbb tagolatlan majd tagolt beszéd formájában Ez a verbális (szóbeli) kommunikáció. Az ember verbális kommunikációjában elsődleges a beszéd. A kultúra fejlődésével megjelent az élőbeszéd rögzítése, az írás különféle jelrendszerekkel. Az írásrendszerek eleinte a valóságot akarták utánozni, képszerűek voltak, majd megjelent a fogalomírás, a szó és szótagírás valamint a betűírás. Az írás a nyelv második rögzített létmódja.

Az élőbeszéd és az írott szöveg különbségei:

Élőbeszéd

􀂾 Elsődleges működés

􀂾 Szabálytalan formájú

􀂾 Kevésbé szerkesztett

􀂾 Hangok egymásutánja

􀂾 Egyéni

􀂾 Ösztönös viselkedés

􀂾 Laza szerkezetű

􀂾 Nyitott

􀂾 Kif.eszközökben gazdag

􀂾 Több csatornás komm.

􀂾 Időbeli alkotás

􀂾 A hallgató azonnal reagálhat

􀂾 Felidézhető

􀂾 Korlátozottan ismételhető

    Írott szöveg

másodlagos működés, tudás

szabályos formájú

szerkesztett

betűk, írás és egyéb jelek egymásutánja

kollektív

tudatos, igényesebb nyelvi viselkedés

kötött szerkezetű

zárt

kif. eszközök viszonylagos szegénysége

egy csatornás kommunikáció

térbeli és időbeli alkotás

a visszajelzés csak késleltetve jelentkezik

pontosan felidézhető

korlátlanul ismételhetőA beszéd és az írás között a történelem folyamán sokrétű kapcsolat alakult ki. A szóbeliségben számos változat él pl: egy mesét sokféleképpen mondhatnak el, de a szavakkal való varázslás s ennek fontos műfaja a ráolvasás szövege babonás okból nem változtatható meg. A régi mondás szerint ,,A szó elszáll az írás megmarad.”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum