2010. június 2., szerda

A hangképző szervek, a magán- és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása

10. nyelvtan tétel

A hangképző szervek, a magán- és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása

A fonémák a legalapvetőbb, legalsóbb nyelvi szinten helyezkednek el. A fonéma jelentésmegkülönböztető szereppel bíró nyelvi jel, mely önálló jelentést nem hordoz. A fonéma írott formája a betű, a kiejtett formája a hang.

A beszédhangokat képzésük szerint két nagy csoportra osztjuk : mássalhangzók és magánhangzók.

A beszédhangok képzéséhez fontosak a hangképző szervek. Ezek sorban: tüdő, légcső, gégefő, hangszalagok, gégefedő, garat, szájüreg (nyelv, szájpadlás, fogak, ajkak), orrüreg.

A mássalhangzók képzésének útja: tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, akadályba nem ütközik ezen kívül, a száj- és orrüreg csak formálja a hangokat. A mássalhangzók tiszta zönge hangok.

A magánhangzókat képzésük, kiejtésük (artikulációjuk) szerint jellemezhetjük:

* A kiejtés időtartama szerint
o rövid
o hosszú
* a nyelv vízszintes irányú mozgása szerint
o magas (elöl képzett) e é i í ö ő ü ű
o mély (hátul képzett) a á o ó u ú
* A nyelv függőleges irányú mozgása szerint
o felső (zárt) u ú ü ű
o középső (félzárt) o ó ö ő e
o alsó (nyílt) a á é
* Ajakműködés szerint
o ajakréses (labiális) a o ó ü ű u ú ö ő
o ajakkerekítéses (illabiális) á e é i í

A mássalhangzók képzésének útja: a tüdőből kiáramló levegő akadályba ütközik (kivéve a h hang, amely tiszta gégehang)

A hangszalagok rezgésekor zöngés, rezgésük nélkül zöngétlen mássalhangzók képződnek.

A mássalhangzó csoportosítása:

* kiejtés időtartama szerint
o rövid
o hosszú
* A hangszalagok helyzete szerint
o zöngés b d g v z
o zöngétlen p f t s k
* Az akadály minősége szerint
o zárhangok b p d t g k
o orrhangok m n ny
o réshangok v f z zs l sz s j=ly
o zár- és réshangok dz dzs c cs ty gy
o pergő hangok r
* az akadály helye szerint
o ajakhangok b p m v f
o foghangok d t n z zs l sz s dz dzs c cs r
o szájpadláshangok g k ny j=ly gy ty
o gégehangok h

Magánhangzó törvények

* illeszkedés: a többalakú toldalékok hangrendben illeszkednek a szótőhöz
* hiátustörvény: ha két mgh. van egymás mellett, a kiejtést egy betoldott „j” hanggal segítjük. pl fiú

Mássalhangzótörvények (csak ott, ahol 2 vagy több msg. talizik)

* összeolvasás költség
* rövidülés otthon
* kiesés mindnyájan
* nyúlás szalag
* hasonulás
o részleges
+ zöngésség szerinti
# zöngéssé válás vasgyár
# zöngétlenné válás dobta
+ képzés helye szerinti színpad
o teljes
+ írásban jelölt képpel
+ írásban jelöletlen anyja

Dalanda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum