2010. június 2., szerda

9. Tétel- Az információs társadalom hatása a mai magyar nyelvre

9. Tétel- Az információs társadalom hatása a mai magyar nyelvre


Az információs társadalom fogalma

* Az információ önálló értéket képvisel
* A középpontban az információ feldolgozó technológia áll
* Az információ jelentős gazdasági és politikai hatalom
* Az információt a média közvetíti ( újság, TV, internet, stb…)
* Az ipari társadalom örököse, a posztindusztriális társadalomra jellemző (napjaink)
Információs robbanások

* Könyvnyomtatás (Guntenberg, 15. század közepe)à találmánya révén forradalmian alakult át a műveltség, tért hódított az írott alapú tudás és gondolkodás, amelyet „Gutenberg-galaxisnak” nevezünk
* Telefon (Bell 1876.) Két évvel később pedig már Puskás Tivadar megalkotja a telefonközpontot
* Távíró (Marconi, 1897)
* Rádióà a távíróval egyidejűleg születik meg, de csak 1920 körül kezdődik el a rádióadások sugárzása, a II. világháborúban propagandisztikus célokra használják, valamint a lakosság tájékoztatására
* TVà az első televízióadás 1926-ban volt, mára szinten minden háztartásban megtalálható, ma már a legtöbb adás műholdas
* Internetà a terve már 1960-ban megszületett, az elő e-mailt 1972-ben küldték, 1974-től nevezzük internetnek. Ma az egyik legelterjedtebb információforrás, gyors, és a világ szinte bármely pontja elérhető vele, az egész világról szóló hírek és információk megtalálhatóak rajta.
Nyelvünkre gyakorolt hatása

* Visszaszorul az olvasás, és a beszéd, a könyvek szerepét átveszi az internet
* Romlik a helyesírás, mert a hosszú levelek helyét átveszik az e-mailek, az SMSek és a csevegőprogramokà ezek esetében az egyszerűségre törekednek az emberek, a helyesírás rovására megy a rövidség
* A magyar nyelvbe idegen szavak vegyülnek, melyeket főleg az angolból vettünk át (pl.: dzsem, relaxál, fotó)
* Megnő a mozaikszavak száma, melyeknek sokszor már nem is tudjuk az eredeti jelentését (BBC, USA, PhD)
* A rövidség miatt nyelvtanilag helytelen kifejezéseket használunk írásban ( milyenàmien, moziban voltunkàmoziba voltunk, hétvégeà7vége, igenàja, jóéjtàjó8, olyanàojan)
* A magánhangzók írásban lerövidülnek (építàépit, vízià vizi)
* A kevés írás miatt romlik az íráskép
* A határozatlan névelőket is számmal írjuk ( Vettem 1 kabátot.)
* Ikes igék rossz ragozása, mert ikes igéket tárgyasan ragozunk, de gyakori nyelvi hiba alanyi ragozást használni (eszem helyett eszek, gondolkodom helyett gondolkodok)
* Kialakul egy egyéni szóhasználat a chat programokon belül, rövidítések, smileyk
* Az írott formában nagy az esély a félreértésre, hiszen nincsenek meg az olyan nyelvi jelek, mint a gesztikuláció vagy a hangsúly

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum