2010. június 2., szerda

12. A mondatok osztályozása és szintagmák

12. A mondatok osztályozása és szintagmák

Szókapcsolatok (szintagmák) szintje:

Szókapcsolatok

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

grammatikai szókapcsolatok= nem grammatikai szókapcsolat

szószerkezet (pl.: de finom)

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

morfológiai (alaktani) szintaktikai (mondattani természetű) szószerkezetek=

szószerkezetek szintagmák

(pl.: napok alatt, ülj le) (pl.: nézz az ablakra)

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

Alárendelő Mellérendelő

Tárgyas (könyvet olvasva) halmozott mondatrészek

Határozós (holnap érkezik) közötti logikai viszony

Jelzős (érdekes ember)

Mondatok osztályozása:

szerkezet szerint:

Mondat

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

egyszerű hiányos összetett

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

tagolt tagolatlan (megszólítás, köszönés, indulatszavak)

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

minimális bővített szerkesztett szerkesztetlen alárendelő mellérendelő

tőmondat (van benne tárgy,

határozó vagy jelző)

mondatfajták szerint: logikai minőség szerint:

kijelentő állító

kérdő tagadó

felszólító

felkiáltó

óhajtó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum