2010. június 2., szerda

5. Kommunikációs funkciók és közlésmódok

5. Kommunikációs funkciók és közlésmódok

 1. Kommunikáció: a. tájékoztatás, információk közlése, cseréje

    b. legalább két résztvevő valamilyen jelrendszer segítségével egymással közöl valamit

 1. Kommunikációs tényezők:
  1. Résztvevők: feladó: különböző jelek segítségével üzenetet küld a címzettnek

    címzett: az üzenetet felfogja, értelmezi, ha módja van rá, válaszol

  1. Üzenet
  2. Kód: 1. az üzenetet kifejező összefüggő jelek

   2. lehet nyelvi és nem nyelvi

    3. a komm. csak akkor hatékony, ha a kódot mindkét fél egyaránt ismeri→közös nyelvet beszélnek

  1. Csatorna: közvetítő közeg, az infó továbbításának eszköze
    • Hallható (telefon)
    • Látható (levél)
    • Érezhető (tapintás)
    • Egyszerre többféle (beszélgetés)
  1. Közös valóság és közös előismeret: mindkét félnek ismernie kell a világot ahhoz, hogy megértsék egymást; megfelelő ismeretek arról, amiről beszélgetnek
  1. Közös előzmények: megkönnyítik a komm.-t, hiszen olyan dolgokról beszélnek, melyeket együtt éltek át
  2. Beszédhelyzet: 1. a komm.-s közeg, melyben az üzenet megkapja teljes jelentését

     2. ebben a jelentésben benne foglaltatik a helyzet belső és külső körülménye, a partnerek viselkedése – a köztük lévő nyelvi kapcsolat, a nyelvi és nem nyelvi jelek

  1. Zaj: azok a tényezők, melyek a komm.-s folyamatot megzavarják, vagy az üzenetet torzítják, eljutásukat a fogadóhoz gátolják

  Csatorna(üzenet,kód)

  Feladó ↔ címzett <<<>

  Kapcsolat

 1. a kommunikáció funkciói (beszédhelyzettől, üzenettől függően más-más célja lehet)
  1. tájékoztató: 1. a feladó valamit közölni akar v. tájékoztatni vmiről

    2. kijelentő mondatok

  1. kifejező szerep: 1. a feladó érzelmeit, hangulatát, érzéseit kívánja közölni

    2. óhajtó v. felkiáltó mondatok

  1. felhívó: 1. cselekvésre szeretné késztetni a címzettet

   2. felszólítások, felkiáltások

  1. kapcsolatteremtő: beszélgetés, komm. megnyitása
  2. kapcsolatfenntartó: megkérdezzünk partnerünket, érti-e, amit mondunk, figyel-e
  3. kapcsolatzáró: komm. lezárása, elköszönés
  4. esztétikai: az üzenetnek a közlés mellett a gyönyörködtetés a célja
  5. értelmező=metanyelvi funkció: magáról a nyelvről a nyelv segítségével beszélünk; metanyelvi szerepet tölthetnek be a nem nyelvi jelek is
 1. a komm. típusai:
 • irányultsága szerint:
  1. egyirányú (a hallgató nem töltheti be a feladó szerepét, pl. TV, előadás)
  2. kétirányú (a beszélő és a hallgató szerepet cserél, pl. Beszélgetés, vita)
 • kommunikációs partnerek helyzete szerint:
  1. közvetlen (a feladó és a címzett egy helyen egy időben van)
  2. közvetett (a komm. nem egy térben v. időben zajlik)

   (mindig nyelvi és nem nyelvi jelek segítségével történik)

 • a tömegkommunikáció

  - széles befogadó rétegnek közvetett és egyirányú módon információkat közvetít nyelvi és nem nyelvi jelek segítségével

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum