2010. május 25., kedd

A Vörösmarty Színház története

A Vörösmarty Színház története

Fejér megye kiemelkedő kulturális intézménye a székesfehérvári Vörösmarty Színház.

A magyar nyelvű színjátszás bölcsője

 • Kőszínház megépítése előtt – fellépések a városi fogadókban
 • XVIII. század végén és a XIX. század elején – főleg németajkú színtársulatok
 • 1813. október – első magyar színtársulás – Kultsár István pest-budai társulata (8 napig játszott itt; következő év tavaszán és őszén már egy-egy hónapot töltöttek itt: 47 este, valamennyi színjátéktípus)
 • A társulat feloszlása után → Fejér megye közönsége közadakozásból Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulat” (1818-1837) otthona a Kossuth utcai Győry-ház (A ház egyik felében a Pelikán fogadó, a másikban a „theatrum szálája” helyezkedett el, ahol egyébként már 1790-től kezdve tartottak színielőadásokat. A hatalmas terem – amely 1873 augusztusában összedőlt – egyik végében a karzat, a másikon a színpad, a zsinórpadlás és az öltözők kaptak helyet.)
 • A vármegye sokrétűen pártolta a színjátszást:
  • átvállalta az igazgatás anyagi terheit
  • ingyenesen a társulat rendelkezésére bocsátotta a Pelikán fogadó nagytermét és biztosította a színészek elszállásolását a Bajzáth-házban
  • a Pelikán nagytermét pedig nagyrészt adományokból és felajánlásokból alakították át színházzá
 • Színjátszás fontos szerepe a nyelvművelésben:
    • Az első hónapok után, amikor a vándorszínészet Kotzebue-ra és a vígjátékokra épített átlagműsorát játszották, egyértelműen a vitézi játékok és a szomorújátékok irányába mozdították el a repertoárt, melyet a magyar tematika és az eredetiség szempontjait igyekeztek érvényesíteni.
    • Műsorukra mihamar felkerültek a kortárs témájú művek (máshol már cenzúra tiltotta művek, amelyeket aztán a társulat nagy sikerrel játszott más városokban, köztük Pest-Budán is.)
 • Színház további jelentőségei:
  • budai színészet válsága idején helyet adott a magyar Tháliának
  • foglalkoztatta Kántornét, Dérynét, Szentpétery Zsigmondot, Lendvainét, útnak indította Laborfalvy Rózát és számos más nagy színészünket
  • Győry-ház színpadán mutatták be az új magyar drámairodalom első jelentős alkotásait.
 • Különösen Kisfaludy Károly (a romantika első nemzedékének vezére) műveit játszották igen nagy sikerrel:
    • A tatárok Magyarországon
    • Ilka vagy Nándorfehérvár bevétele
    • Stibor vajda
    • A kérők
    • A pártütők
  • Kisfaludy drámáinak, vígjátékainak és történelmi tragédiáinak jelentőségei:
    • magyar nyelv
    • nemzeti érzés és hazaszeretet
 • Nagy szerepe volt a fehérvári társulatnak a világ legnagyobb klasszikus drámaírója, William Shakespeare drámáinak magyar nyelven való bemutatásában is:
    • Hamlet
    • Macbeth
    • Makrancos hölgy
 • 1842/43-as évad: Petőfi vándorszínész - Fehérvárott is játszó Szabó-társulatnál.
  • A költő a „Párisi naplopó”-ban lépett először színre, Borostyán művésznéven.

Emeljünk templomot Tháliának!

 • Az 1860-ban alakult „Színészpártoló Társaság”
  • önálló kőszínház építését szorgalmazta
   • ennek alapkövét 1872. augusztus 8-án rakták le
    • tervezői a kor ismert színházépítői, Koch és Skalniczky voltak
 • Az új színház 1874. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit
  • Az avatási ünnepségen
   • a Kisfaludy Társaságot Jókai Mór és Gyulai Pál,
   • a Tudományos Akadémiát pedig Arany László és Pulszky Ferenc képviselte.
   • Jókai alkalmi köszöntőjét Laborfalvy Róza mondta el
   • az avató díszelőadáson Katona József Bánk bánját mutatták be.
 • A fehérvári színpadán a legkiválóbb magyar színművészek léptek fel:
    • Varsányi Irén, Hegedűs Gyula, Rózsahegyi Kálmán, Ladomerszky Margit, Bajor Gizi.
    • Korunk színésznemzedékének tagjai közül is sokan kezdték pályafutásukat a fehérvári színházban
    • 1913 óta viseli Vörösmarty nevét.
 • A második világháború során, 1944-ben a nagy múltú színház elpusztult, teljesen kiégett.
  • Széleskörű társadalmi összefogás keretében a város lakossága újjáépítette a színházat
   • 1962. november 7-én nyitotta meg ismét a kapuit
   • ekkor a budapesti Nemzeti Színház mutatta be:
    • Vörösmarty Csongor és Tündéjét Törőcsik Mari és Bitskey Tibor főszereplésével, Marton Endre rendezésében. Az ördögfiókákat Garas Dezső, Gellei Kornél és Horváth József alakította, a további szereplők között Major Tamás, Ungváry László és Szirtes Ádám nevét is megtaláljuk.
 • Az elmúlt 40 évben színpadtechnika, az elektromos hálózat elavult, az épület állaga leromlott, így elkerülhetetlenné vált a felújítása:
  • 2004 nyarán kezdődött meg a teljes felújítás és átépítés
  • vadonatúj teátrum
  • régi színházból csak a külső főfalak maradtak meg
  • A korábbi belső elrendezést teljesen szétbontották:
   • a nézőtér visszakapta színházi jellegét
    • megszűnt az erkély, helyette páholyok
   • légkondicionáló
   • csúcstechnikát építettek be a színpadra is:
    • új világítási hidak, új reflektorok, motoros díszlethúzók
    • a korábbi egyszerű forgószínpadot gyűrűs forgószínpad váltotta fel (ami azt jelenti, hogy a forgó közepe és gyűrűje egymástól függetlenül is mozgatható)
    • 36 tagból álló díszletmozgató kocsi

Önálló utakon

 • Az 1962. évi alapító okirat nem színháznak, hanem „színházi célú művelődési intézménynek” nevezi a város színházát
 • De a közönség, a színházi emberek, a sajtó sohasem nevezte másként, mindig színháznak, ahogy az épület homlokzatán is ez áll: Vörösmarty Színház.
 • A csak befogadó színházként működő fehérvári teátrum évtizedekig nem rendelkezett önálló társulattal.
 • 1983-tól kezdődően azonban mind határozottabban kezdett törekedni az önállóságra, életre keltve megannyi kitűnő darabot, megteremtve ezzel a fehérvári színházi műhelyt, a saját arculatú alkotó munkát.
 • Eleinte csak egy-egy bemutatóra szerződtettek színművészeket,
  • de 1995 júniusában a városi önkormányzat lehetővé tette, hogy tíz fiatal színésszel (Brunner Márta, Fehér Adrienn, Horkay Péter, Németh Attila, Szabó P. Szilveszter, Szomor György, Tihanyi Lívia, Várfi Sándor, Zakariás Éva, Závodszky Noémi) létrejöjjön a színház társulatának magja.
  • Ez a névsor 1997-ben tovább bővült: a Vörösmarty Színházhoz szerződött Kállay Ilona és Szabó Gyula
  • a társulat azóta is folyamatosan és változik, évadról-évadra egyre tekintélyesebb méretű társulat adja elő a színműveket és az előző évadok legnagyobb sikereit
 • 2008 augusztusától a színház igazgatója Vasvári Csaba (előtte Szurdi Miklós volt). Jelentős változásokat hozott a társulat életében: több régi tagtól (Brunner Márta, Zakariás Éva, Fehér Adrienn, Gulyás Hermann Sándor, Kovács Zoltán, Csizmadia Ildikó, Zsurzs Kati) vendégművésztől (Szabó Győző) és a teljes 12 tagú tánckartól kell megválniuk a jövő évadtól.
 • A fehérvári közönség az új évadban is találkozhat majd néhány régi kedvencével: a teátrumnál marad Závodszky Noémi, Bata János, Budaházy Árpád, Kozáry Ferenc, Váradi Eszter Sára, Keller János, Incze Ildikó és Száraz Dénes.
 • Jelenleg műsoron lévő darabok:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók