2010. május 25., kedd

Csokonai Vitéz Mihály: felvilágosodás irányzatai

Csokonai Vitéz Mihály

(1773-1805)

A magyar felvilágosodás kiemelkedő alakja, akinek a verseiben fellelhető a kor valamennyi művészeti törekvése. Beceneve: „cimbalom”: a költészet hangszerének minden húrján tudott játszani.

Élete

 • 1773-ban született Debrecenben
 • apja korán meghal, anyja művelt asszony
 • tanul Debrecenben, Kiskunhalason, Sárospatakon
 • könyveiből próbál megélni, mecénásokat keres
 • kiadja Pozsonyban a Diétai magyar múzsa c. folyóiratot (Széchényi Ferenc támogatta)
 • Komáromban megismerkedik Vajda Júliával: verseiben Lilla, szülők nem engedik a házasságot
 • egy ideig Csurgón helyettes tanár
 • bolyong az országban: meglátogatja Kazinczyt, visszatér Debrecenbe
 • kiújul tüdőbaja
 • 1805-ben tüdőgyulladást kap, belehal

Klasszicizmus

 • Filozófiai háttere: racionalizmus
 • Jellemző műfajai: eposz (vígeposz), tanmese (fabula), nevelődési regény (fejlődésregény), államregény, óda
 • Jellemzői: értelem elsődlegessége, kevés érzék a korok és helyek sajátosságai iránt, vonzódik az eszményi tájakhoz, ember felett áll az isten, nem keverik a műfajokat, hangulatokat
 • Célja: tanítás (sententia), gyönyörködtetés (pictura): erkölcs + szépség
 • Az estve (1794):
  • tanító-leíró óda
  • negatív leírás, keretes szerkezet
  • versforma: páros rímű tizenkettes
  • szerkezet:
  1. természetleírás: romlatlan természet, alkony, gyönyörködtetés
   • hangulata: „vidám melancholia”
   • eszközök: színek megjelenítése, hanghatások, megszemélyesítés, alliteráció, rokokó természetleírás
  1. tanító rész: társadalombírálat
   • az ősi egyenlőség számonkérése
   • felsorolja a társadalom bűneit, visszáságait
   • példakép: Rousseau
  1. természetleírás: gyönyörködtetés
   • Rousseau hatása
   • a társadalomból számkivetett ember a természethez menekül

Rokokó

 • Barokk túlhajtása vallási célzattól függetlenedve
 • Franciaországban kezdődik: politikailag vesztett, de jólétét és biztonságérzetét megőrző arisztokrácia stílusa
 • Egyéni boldogságvágy, idillkeresés
 • Jellemző műfajai: tündérjáték, vígeposz, dal
 • Jellemzői: kecsesség, könnyedség, játék, derűs irónia, kicsinyítés, erős zeneiség, képiség, szelíd báj, könnyed gúny
 • Példakép: anakreoni költészet
 • Képviselői még: Voltaire, Goethe
 • Csokonai tudatosan ír ilyen stílusban: nem az érzelem a döntő, hanem a tudatos formai tökéletességre való törekvés (rím, verselés)
 • Tartózkodó kérelem (1803):
  • szimultán verselés
  • tiszta rímek
  • zeneiség
  • szerelmi téma
  • alapja: „a szerelem tűz” metafora
  • érzések, kívánságok

Szentimentalizmus

 • Empirizmusból alakult ki
 • Polgárság szellemi lázadása a személyiséget gúzsba kötő feudális rend ellen
 • Jellemzői: érzelmek előtérbe állítása, lelki folyamatok, világ szubjektív értelmezése
 • Műfajok jellemzői keverednek
 • Szereplők érzelmekben gazdagok, de cselekvésre képtelenek (csak szenvedni és lemondani tudnak)
 • Képviselői még: Richardson, Rousseau, fiatal Goethe, William Blake, Kármán József
 • A reményhez (1803):
  • Lilla-románc lezárása, elbúcsúzik minden lényegestől
  • keresztrím
  • szerkezet:
  1. megszólítja a megszemélyesített reményt, dialógus helyett fájdalmas monológ
  2. tavaszi virágoskerthez hasonlítja az életét, rokokó
  3. kert téli pusztulásához hasonlítja élete sivárságát
  4. reménytelenség kiteljesedése a halálvággyal
  • 1. és 4. versszak: tartalmi és érzelmi párhuzam
  • 2. és 3. versszak: hangulati ellentét
 • A Magánossághoz (1798):
  • elégikus óda
  • új strófaszerkezet: 11-8-11-8-11-11-8-8
  • kereszt és páros rím
  • szerkezet:
  1. 1. vsz.: megszólítja a megszemélyesített magányt
  2. 2-3. vsz.: tájleírás: magány lakhelye
  3. 4-5. vsz.: ellentét-világ leírása
  4. 6-7. vsz.: magány áldásai
  5. 8-9. vsz.: poéta és magányosság jó kapcsolata
  6. 10-11. vsz.: a halál a legteljesebb magányosság, óhajtja a halált
 • A tihanyi Ekhóhoz (1803):
  • elégikus óda
  • szerkezet:
  1. 1-2. vsz.: saját élethelyzet, segélykérés
  2. 3-6. vsz.: általánosítja a problémáját
  3. 7-10. vsz.: felülkerekedik a problémán, utókorban bízik, hogy majd megérti művészetét

Népiesség

 • Jellemzői: eszménye az ember és természet összhangja
 • Hangneme: közvetlen, költői képek a népéletből
 • Nyelvezete: élőnyelvi jelleg, naiv hétköznapiság, tájszók, szólások, közmondások beépítése, egyszerű mondatformák, mindennapi beszédet imitálják
 • Költészetének második szakaszában jellemző, de fiatalon is tudatosan alkalmazza
 • Népdalok hatása érződik: virághasonlatok, virágmetaforák
 • Szegény Zsuzsi a táborozáskor:
  • helyzetdal: paraszti élet egy fájdalmas helyzetét ábrázolja
  • virágmotívumok, felkiáltások, rövid versszakok, érzelmek telítettsége
  • páros rím, hangsúlyos verselés
  • Petőfi-előzmény
 • Jövendölés az első oskoláról a Somogyban:
  • erős társadalomkritika: ország és parasztság nyomorúságos helyzete

Epikus, drámai alkotások

 • Dorottya vagyis a dámák diadala a Fársángon (1799): vígeposz eposzi kellékekkel, szatirikus hang, nyelvi humor, elítéli az idegen szokások felvételét, a pazarlást
 • Cultura vagy Pofók: dráma, idegenmajmolás kicsúfolása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók