2010. május 25., kedd

Katona Józsek - Bánk bán

Katona József

(1791-1830)

Nemzeti drámánk írója, reformkor jelentős alakja. Foglalkozott a drámaírással, de színészkedett is, ügyvédként dolgozott.

Élete

 • Kecskemét, polgári család
 • Szegedi, majd pesti egyetem: jog
 • Színháznak dolgozik álnéven
 • Szerelme: Széppataki Róza
 • Visszatér Kecskemétre: belefogott a város történetének megírásába
 • Hirtelen meghalt szívszélhűdésben

Bánk bán

 • Keletkezés:
  • 1814. erdélyi folyóiratban drámapályázat a Kolozsvári Színház avatására
  • 1815. első változat: nem méltatták
  • 1819. Bárány Boldizsár javaslatára javított változat
  • 1820. megjelenés
 • Források:
  • Bonfini krónikája
  • Heltai műve
 • Témát többen feldolgozták már előtte, pl. Kisfaludy Károly.
 • Drámaszerkezeti források:
  • ókori görög dráma: összeütközés, rövid cselekmény, kevés szereplő
  • Shakespeare: jellemábrázolás
  • Schiller: cselekmény szerteágazása, tömörítés, indulatok
 • Felépítés:
  • prológus + 5 szakasz
  • in medias res
  • fokozás: 4. a legerősebb
 • Szerkezet:
  • előkészítés: alapszituáció; király és Bánk nincs itthon, Gertrudisz uralkodik, Ottó csábítási kísérletei, főurak lázongása
  • bonyodalom: konfliktusok; Bánk hazatér, események felgyorsulnak, összekapcsolódnak a magán- és közéleti események, Bánk lecsillapítja a lázongókat, de elveszíti családi boldogságát, Bánk későn érkezett: Ottó már végrehajtotta tervét, Melindán őrület jelei, Tiborc megjelenik
  • tetőpont: legnagyobb konfliktus; Gertrúd szobájában Bánk felelősségre vonja a királynét, meggyilkolja
  • késleltetés: retardáció; hiábavaló próbálkozás a tragédia elkerülésére, összeesküvők megjelenése, gyilkosság leírása
  • megoldás: katasztrófa; király hazatér, Bánk bizonyítani akarja jogosságát, igazat ad neki a király, Bánk mégis összeroppan: Melinda halála, lázadók megátkozzák az orvul gyilkolót, királynő Melinda-ügyben vétlen volt
 • Események menetét a magán- és közélet határozza meg:
  • magán- és közéleti: 1. és 5.
  • közéleti: 2. és 4.
  • magánéleti: 3.
 • Jellemek:
  • Bánk köre: szabadság és nemzeti függetlenség; Melinda, Tiborc, Mikhál bán, Simon bán, Petur bán
  • Gertrudisz köre: széthulló, idegen uralom megtestesítője; Ottó, Biberach, Izidóra
  • Endre köre: megoldást hozók, igazságosak; Myska bán, Solom mester
 • Szereplők:
  • Melinda: szép, fiatal, hűséges, hiszékeny, nyugodt vidéki életet kedveli, nem viseli el a tragédiáját
  • Gertrúd: határozott, uralkodásra termett, elfogult saját nemzetével, Ottót megveti, de tettét nem ellenzi, megjegyzései kétértelműek, cinikus, nem hallgat másokra, gőgös, kiprovokálja saját halálát
  • Izidóra: szerelmes Ottóba, visszahúzódó, támogatja a királynét
  • Petúr bán: indulatos, hamar lecsillapítható, eszméje mellett kitart
  • Bánk bán: érzékeny, gyanútlan, Melinda az életének legfőbb értéke, nagyúr helyett, mint ember cselekszik, a haza és a becsület érdekében cselekszik, belső küzdelem: megölheti-e a királynét, vállalja tettét, lelkileg halott, de erkölcsileg nem bukott el, család- és hazaszerető, köz- és magánéletét nem tudja összeegyeztetni, vívódik, tipikusan romantikus ember
  • Ottó: leghitványabb, gyáva, tisztességtelen, nincsenek őszinte érzései, visszaél hercegi rangjával
  • Biberach: haszonleső, lézengő, jellemtelen, csak halála pillanatában őszinte, embergyűlölő, cinikus
  • Tiborc: őszinte, hűséges Bánkhoz, nép szószólója
  • Endre: jószívű, igazságos, megértő, törvénytisztelő
 • Bánk bán összeomlásának lépcsői:
  • hazahívják
  • nem tudja megakadályozni Ottó tettét: Melinda elvesztése
  • jelszó: Melinda
  • Tiborc panasza
  • királyné számonkérése, megölése
  • vállalja a gyilkosságot: király felmenti
  • Melinda halála
  • Petúr elátkozza a gyilkost
  • a királyné ártatlan volt Melinda elcsábításában
  • nem oldotta meg a nép problémáit és Melindát is elveszítette
 • Értelmezések:
  • Gyulai Pál: Bánk tette bűn: büntetés jár érte, Melinda halálát is ő okozta közvetve
  • Arany János: Gertrúd bűnös kétértelmű beszéde miatt, Bánk is bűnös: nádorként ilyet nem tehetne
  • Barta János: Bánk Melindával szemben követ el vétséget
  • Sőtér István: Bánk nem bűnös: erkölcsi indíték
 • Dráma nyelvezete:
  • gyors tempó, hangulatváltások
  • Bánk bán: emelkedett, patetikus, szenvedélyes
  • Tiborc: egyszerű
  • Biberach: cinikus, fölényes
  • Gertrúd: emelkedett
  • Ottó: hamis szentimentalizmus
 • Kritikák: siker csak a szerző halála után
  • Első bemutató: 1833. Kassa, majd 1834. Kolozsvár, 1839. Nemzeti Színház
  • 1836. Arany János: Kisfaludy művénél jobb
  • 1839: Vörösmarty: elmarasztalja
  • 1839: Széchenyi: rossz, veszedelmes tendencia
  • 1840: Erdélyi János: „Egyetlenünk a maga nemében.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók